Tarieven

In bijgaand bestand treft u aan de adviestarieven van het Bisdom voor het jaar 2017, waarin onder andere de adviestarieven zijn opgenomen voor begraafplaatsen.
 


Adviestarieven kerkelijke diensten 2017

Onderstaand de adviestarieven van voorgaande jaren:

Adviestarieven kerkdelijke diensten 2016

Adviestarieven kerkelijke diensten 2015

Adviestarieven kerkelijke diensten 2014

Adviestarieven kerkelijke diensten 2013