Rechtspositieregeling PW

Onderstaand treft u aan de rechtspositieregeling voor pastoraal werkers in het bisdom van 's-Hertogenbosch.

Rechtspositieregeling Pastoraal Werkers editie oktober 2016