Model reglement RK begraafplaatsen 2010

 
 

Model reglement RK begraafplaatsen 2010

 
Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan om waar mogelijk eigen kerkhoven te hebben (canon 1240). Het particuliere recht dient passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). Daartoe is door de Nederlandse Bisschoppenconferentie in 2010 een Modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een parochie van de Nederlandse Kerkprovincie opgesteld.
 
Parochies en kerkelijke instellingen die een begraafplaats exploiteren, kunnen aan de hand hiervan een eigen reglement opstellen dan wel hun bestaande reglement aanpassen. Voor definitieve vaststelling van het begraafplaatsreglement is de goedkeuring vereist van de plaatselijke bisschop.
 
Het Modelreglement kan besteld worden bij het bisdom en worden gedownload via onderstaande link.
 

 
 
 
 
* Het copyright van deze publicatie ligt bij het SRKK. Deze publicatie is met toestemming van het SRKK op deze website geplaatst.