Formulieren

Formulieren

Voor een eerste inleg in het R.-K. Beleggingsfonds van het bisdom 's-Hertogenbosch kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Let op dat de eerste inleg altijd minimaal € 100.000 dient te bedragen.

Eerste inleg.pdf

 

Voor een vervolginleg of een eventuele opname kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Een extra inleg in het beleggingsfonds is mogelijk in veelvouden van € 10.000.

Indien uw totale inleg in het beleggingsfonds vanuit het verleden lager is dan € 100.000 (wat mogelijk is doordat de grens van de minimale deelname aan het beleggingsfonds per 1 januari 2012 is opgetrokken van € 50.000 naar € 100.000), dient met een extra inleg daarna de totale inleg minimaal € 100.000 te bedragen.

Let op: indien door een opname uw resterende deelname in het beleggingsfonds lager wordt dan € 100.000, dan wordt uw deelname in het beleggingsfonds beëindigd en zal uw gehele deelname alsdan worden uitgekeerd.
 

Verzoek tot aankoop en verkoop participaties.pdfVerzoek tot aankoop en verkoop participaties.pdf

 

 WM/03-06-2016