Lijkomhulselbesluit 1998

Per 1 januari 2013 is het Lijkomhulselbesluit 1998 afgeschaft en per diezelfde datum is artikel 4 Besluit op de lijkbezorging aangepast.
 
Vanaf 1 januari 2013 geldt een algemene norm met betrekking tot lijkkisten, lijkhoezen en andere omhulsels die in feite dezelfde waarborgen zou moeten bieden als het vervallen Lijkomhulselbesluit, alleen wordt nu niet meer dwingend voorgeschreven aan welke eisen precies moet worden voldaan.
Er wordt nu alleen gesteld dat de kist of ander omhulsel van biologisch afbreekbare materialen moet zijn gemaakt die de begraving niet belemmeren. Daarmee tracht de overheid meer aan te sluiten bij de praktijk.
 
Het bovenstaande geeft aanleiding om artikel 4a van het begraafplaatsreglement(indien opgesteld conform het modelreglement van de kerkprovincie) aan te passen. In dit artikel wordt namelijk verwezen naar het Lijkomhulselbesluit van 1998.
 
Door de tekst van het vervallen lijkomhulselbesluit integraal op te nemen in een bijlage behorend bij het begraafplaatsreglement, dient alsnog aan de gestelde eisen van het inmiddels vervallen besluit te worden voldaan.  
In artikel 4a dient alsdan te worden verwezen naar deze bijlage in plaats van naar het Lijkomhulselbesluit.
 
De bijlage is hier te vinden.