Jaarlijks collecteschema

​Collecteschema

Jaarlijks wordt in het najaar door de gezamenlijke Nederlandse Bisdommen het collecteschema voor het daaropvolgende kalenderjaar vastgesteld. 11 Oktober 2016 is het collecteschema voor 2017 vastgesteld.

Collecteschema 2019

Collecteschema 2018

Collecteschema 2017

Collecteschema 2016

Collecteschema 2015

Collecteschema 2014 definitief 

Collecteschema 2013 definitief