Handleidingen Navision

Nieuwe releasedocumenten (aanpassingen mei 2013)

Onlangs hebben een aantal aanpassingen plaatsgevonden in de verschillende modules van Navision. Onderstaand treft u de betreffende releasedocumenten aan, waarin de doorgevoerde wijzigingen nader zijn omschreven:
 
 

Handleidingen Navision

 

Onderstaand treft u aan de handleidingen van de diverse modules van Navision, zoals deze door GAC in samenspraak met IPAL zijn opgesteld.

De praktische handreikingen zijn opgesteld onder de eigen verantwoordelijkheid van het Bisdom Den Bosch.

 

<>
Handleiding financiële module​ IPAL Handleiding Boekhouding.pdf
Handleiding module kerkbijdrage​Handleiding KB versie 201111.pdf
Praktische handreiking importeren Rabobank​ Instructie importeren Rabo-afschriften.pdf
Praktische handreiking crediteuren​ Instructie crediteuren.pdf
​Praktische handreiking gebruik van keuzedimensie Gebruik van keuzedimensies.pdf