Beleggingen door parochies

Beleggingen door parochies

Indien een parochie een gedeelte van haar middelen wenst te beleggen, is daarvoor toestemming nodig van de Bisschop. Om duidelijkheid te geven in de wijze waarop de parochies mogen beleggen, is door het Bisdom van 's-Hertogenbosch ultimo 2010 een beleggingsstatuut voor parochies uitgevaardigd, wat per 1 januari 2013 volledig van kracht is geworden. Indien de parochie met haar beleggingen volledig aan de eisen, zoals opgenomen in het statuut, voldoet, is het aanvragen van een separate goedkeuring van de Bisschop niet nodig.

Via onderstaande link vindt u de huidige versie van het geldende beleggingsstatuut.

Beleggingsstatuut voor parochies versie februari 2013.pdf