Aansprakelijkheid bestuur

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

Regelmatig bereiken ons vragen van parochiebesturen in hoeverre de bestuursleden aansprakelijk zijn in het kader van hun bestuursfunctie als lid van het bestuur van een R.K. Parochie en of het wenselijk c.q. noodzakelijk is om hiervoor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Een dergelijke verzekering wordt door het Bisdom niet als noodzakelijk gezien. Indien de parochie wordt aangesproken door derden als gevolg van handelen van het bestuur zal de parochie in deze aansprakelijk zijn en de gevolgen daarvan op zich nemen.


Hierbij gelden natuurlijk wel enkele voorwaarden. Er mag natuurlijk geen sprake zijn van (bewust) onbehoorlijk bestuur of het niet volgen van de voorschriften, zoals opgenomen in het Algemeen Reglement Bestuur van een R.K. Parochie.

Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor juist dit soort zaken heeft echter geen zin; deze situaties worden normaal immers uitgesloten door de desbetreffende verzekeringen.

Indien u niet beschikt over het Algemeen Reglement Bestuur van een R.K. Parochie, dan kunt u dit altijd via het Bisdom aanvragen.