Algemene informatie

Algemene informatie

Zoals u ongetwijfeld bekend, vinden er in verband met de invoering van SEPA allerlei wijzigingen plaats op het gebied van bankrekeningnummers, incassoprocedures etc. Op deze plaats in de website van het Bisdom Den Bosch zullen wij in de komende periode informatie opnemen die u van dienst kan zijn bij het doorvoeren van alle noodzakelijke wijzigingen.

Mocht u met betrekking tot SEPA vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Wil van de Molengraft, die voor het Bisdom Den Bosch is aangewezen als coördinator in deze.

In de komende week zal door het Bisdom aan alle parochies een uniek incasso-ID worden uitgegeven. Met nadruk wordt aangegeven dat het niet de bedoeling is dat parochies zich hiervoor zelfstandig gaan inschrijven in de Kamer van Koophandel.

 

Voorlichtingsbrief 17 april 2013

In deze eerste voorlichtingsbrief, welke is gericht aan besturen van parochies en charitatieve instellingen, wordt onder andere aandacht besteed aan de centrale uitgifte van incasso ID's. De integrale tekst van deze brief treft u aan via onderstaande link.

Brief IBAN/SEPA.pdf