Wie zijn wij?

Financiële zaken

Op de afdeling Financiën zijn de volgende medewerkers werkzaam: 

​Naam ​Aandachtsgebieden

Wil van de Molengraft RA
Econoom

​Financiën bisdom

Financiële en fiscale zaken (waaronder begrotingen en jaarrekeningen) parochies en overige kerkelijke instellingen, automatisering parochies (Navision), administratieve dienstverlening parochies, SILA

Voorzitter RK Beleggingsfonds Bisdom van 's-Hertogenbosch

Lid Diocesane Commissie van Beheer

Mike Promt​

​Interne financiële administratie van het Bisdom van 's-Hertogenbosch

Automatisering parochies (Navision) alsmede administratieve begeleiding.

Penningmeester RK Beleggingsfonds Bisdom van 's-Hertogenbosch

​Miriam Martens ​Jaarrekeningen en begrotingen van parochies en overige kerkelijke instellingen, administratieve dienstverlening parochies.

 

Ten behoeve van de verdere uitbreiding van onze werkzaamheden op het gebied van de administratieve ondersteuning van parochies, worden wij vanaf 15 september 2013 op part-time basis ondersteund door mevrouw Mechthild de Waal.

 

 Juridische zaken

 Op de afdeling Juridische zaken zijn de volgende medewerkers werkzaam:

naam
Aandachtsgebieden

mr. ​Vincent Peters Kanselier

​Algemeen juridische zaken, en aangelegenheden inzake Hulp & Recht

Voorzitter Diocesane Commissie van Beheer

mr. Gideon Gruijters
​​​Juridische zaken waaronder beoordelen diverse overeenkomsten, arbeidsrecht en begraafplaatsen.