Aftrek periodieke giften

Tot 2014 mocht degene die een periodieke gift deed aan een ANBI-instelling(zoals een parochie, caritasinstelling of andere kerkelijke instelling), deze alleen (in zijn geheel) aftrekken als de periodieke gift bij notariële akte was vastgelegd. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Er kan gekozen worden of de periodieke gift via de notaris wordt vastgelegd of via een schriftelijke overeenkomst met de R.K. instelling.

De schriftelijke overeenkomst dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Door gebruikmaking van het model dat door de belastingdienst ter beschikking is gesteld, kan men erop vertrouwen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

De modelovereenkomst kunt u downloaden via deze link.