Actualiteiten

Bericht voor parochies
 
Wijziging algemene aansprakelijkheidsverzekering
 
Per 1 januari as. gaat de aansprakelijkheidsverzekering van de Rooms Katholieke Kerk Nederland over van Nationale Nederlanden naar een nieuwe verzekeraar, Allianz.
De intermediair voor deze verzekering verandert niet. Dit blijft Claeren Risicobeheerders, Parklaan 21E, 5211 JJ  ’s-Hertogenbosch [contactpersoon de heer J. de Knegt, tel. 073-8507510].
 
In verband met voornoemde wijziging van de verzekeraar per 1 januari 2017, verzoekt het bisdom u dringend om schades die vóór 31 december 2016 zijn ontstaan, terstond te melden bij Claeren, omdat deze nog onder de oude verzekering vallen (via e-mail aan jdeknegt@claeren.nl).
 
Ook als u twijfelt of een schade onder de aansprakelijkheidsverzekering valt, is het verzoek om de gebeurtenis die tot die schade heeft geleid terstond en vóór 31 december a.s. te melden bij Claeren.
Schademeldingen dienen niet aan het bisdom te geschieden, omdat daardoor ongewenste vertragingen en wellicht misverstanden kunnen ontstaan.
 
Alvast hartelijk dank voor ieders medewerking!