Belastingen (diversen)

​Betalingskenmerk kwijt?

Bij de maandelijkse betaling van de eventueel verschuldigde loonheffing is het van groot belang dat bij deze betaling het juiste betalingskenmerk wordt vermeld. De in een kalenderjaar door u te gebruiken betalingskenmerken worden u aan het begin van dat kalenderjaar door de belastingdienst toegezonden. Bent u deze opgave kwijt c.q. weet u het juiste betalingskenmerk niet, dan vindt u via onderstaande link een hulpprogramma van de belastingdienst waarmee u het juiste betalingskenmerk kunt bepalen.

Hulpprogramma belastingdienst betalingskenmerk

 

Belastingen actueel

De laatste fiscale actualiteiten vindt u hier.