Zondag voor de Oosterse Kerken

De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord stimuleert de studie van en de contacten met de Oosterse kerken.
oosterse_kerken.jpg
Binnen het Oosters Christendom kunnen globaal drie groepen worden onderscheiden: de oriëntaals-orthodoxe kerken (b.v. Koptisch, Armeens en Syrisch), de oosters-orthodoxe kerken (b.v. Grieks, Russisch, Servisch, en Roemeens) en de met Rome geünieerde katholieke-oosterse kerken.
 
De Oosterse Kerken hebben hun eigen liturgische tradities, spiritualiteit en theologie die van betekenis zijn voor christenen in het Westen. Er is een groeiende interesse bij christenen in het Westen voor de Byzantijnse liturgie en zang, de iconen en de spiritualiteit. Daarnaast worden verschillende Oosterse Kerken (met name in het Midden-Oosten) in hun voortbestaan worden bedreigd. Door vlucht en migratie zijn veel Oosterse christenen naar Europa gekomen.
 
De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord stimuleert de studie van en de contacten met de Oosterse kerken. Jaarlijks wordt op de vijfde zondag van Pasen actie gevoerd voor het Oosters Christendom. Het doel is om katholieken in Nederland kennis te laten maken met aspecten van de spiritualiteit van de Oosterse Kerken. Tevens wordt op de parochies een beroep gedaan om een project in één van de Oosterse Kerken financieel te ondersteunen.
 
Medewerkers van de Katholieke Vereniging voor Oecumene zijn beschikbaar voor lezingen over de Oosterse Kerken, in het bijzonder het thema van de komende Zondag Oosterse Kerken.
 
Voor meer informatie:
Katholieke Vereniging voor Oecumene
Biltstraat 121
3572 AP Utrecht
030-2326907
Rekening 801919 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene, Utrecht.