Willibrordzondag


De bisschoppelijke collecte op Willibrordzondag (op de eerste of tweede zondag in november) bestaat al vanaf 1949. Hij werd destijds door de bisschoppen ingesteld om het werk van de toenmalige St. Willibrordvereniging financieel mogelijk te maken.
In de loop van haar bestaan heeft deze vereniging door adviezen, dienstverlening en publicaties veel bijgedragen aan de goede oecumenische betrekkingen van de Katholieke Kerk met de verschillende Protestantse kerken en de Oud-katholieke Kerk in ons land.
 
Beeld van de H. Willibrordus in Echternach (Luxemburg)In 2001 ging de St. Willibrordvereniging na een samenvoeging met het Apostolaat voor de Oosterse Kerken verder onder de naam Katholieke Vereniging voor Oecumene Athananasius en Willibrord. De doelstelling van de vereniging is hetzelfde gebleven maar het aandachtsgebied is verbreed: de vereniging zet zich vanuit een Katholieke overtuiging in voor de eenheid van de Kerk en werkt aan goede oecumenische contacten en samenwerking met zowel de Reformatorische, Oud-katholieke en Anglicaanse kerken als met de Oosterse kerken. 
 
Op Willibrordzondag wordt aan de hand van een thema de aandacht van parochies gevestigd op de oecumenische opdracht. Poster, teksten en voorbeden zijn uiterlijk half september beschikbaar. Op de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene  is een overzicht te vinden van de thema’s van Willibrordzondag in de afgelopen jaren.
 
Medewerkers van de Katholieke Vereniging voor Oecumene zijn beschikbaar voor lezingen en voor oecumenische vorming van parochianen die actief willen meewerken aan de plaatselijke oecumene. Voor meer informatie:
 
Katholieke Vereniging voor Oecumene
Biltstraat 121
3572 AP Utrecht
030-2326907
Rekening 801919 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene