Wie zijn wij

De diocesane Diaconie is geen eigenlijke ‘diaconie’. Het diaconale werk vindt plaats in de parochies en haar Parochiële Caritas Instellingen (PCI).
De diocesane Diaconie biedt ondersteuning en desgewenst begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van dat diaconale werk. Bovendien stimuleert en promoot zij het diaconale werk in de onderscheidenlijke parochies.
de vonk.jpg
Nauw wordt samengewerkt met Stichting De Vonk in Tilburg; met name voor de ondersteuning (bij het opstarten) van de lokale projecten en activiteiten.
 
Bovendien wordt intern samengewerkt met de afdeling jeugd & Jongeren, omdat die diaconale projecten voor en met jongeren ondersteunt en met het Diocesaan Vormings Centrum.
 
Contact
De heer Embregt Wever is verantwoordelijk voor de diocesane diaconie;
T 073 523 20 34
E EWever@bisdomdenbosch.nl
En we zijn op Facebook te vinden als Diocesane Diaconie Den Bosch.