Week Nederlandse Missionaris

 
Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor werk en welzijn van alle Nederlandse missionarissen en missionair werkers, ook voor hen die niet gebonden zijn aan een orde of congregatie in Nederland. 
 
De WNM schenkt aandacht aan hen die zich aan de basis beijveren voor een rechtvaardige wereld. Door missionarissen en missionair werkers aan het woord te laten en hun belevenissen verder te vertellen, wil de WNM het belang laten zien van het werk van deze krachtige mensen en de wereld waarin zij werken.
WVNM.jpg
Bron van inspiratie

Geïnspireerd door hun geloof zetten nog altijd honderden missionarissen zich in Azië, Afrika en Latijns-Amerika in voor de verdediging van mensenrechten, het creëren van onderwijs en het opzetten van gezondheidszorg. Meer dan 30, door de Week Nederlandse Missionaris uitgezonden lekenmissionarissen, verbinden zich momenteel vanuit dezelfde inspiratie aan groepen mensen die zich niet neerleggen bij hun situatie, maar actief werken aan een beter bestaan. De Week Nederlandse Missionaris voert campagne voor het werk én persoonlijk welzijn van deze twee groepen mensen met een missie.
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Week Nederlandse Missionaris
Postbus 16442
2500 BK  Den Haag
Telefoon 070 – 31 36 736

contact@weeknederlandsemissionaris.nl
www.weeknederlandsemissionaris.nl
Rekening 676 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris te Den Haag