Vredesweek - Vredeszondag

 vredesweek.jpg
De Vredesweek is een jaarlijkse week van bezinning en actie in de Nederlandse kerken en het bijzonder onderwijs.

De Vredesweek wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) in samenwerking met Pax Christi en Kerk en Vrede, met ondersteuning van de Werkgroep Liturgie Heeswijk. Hoogtepunt vormt de Vredeszondag, de eerste zondag van de Vredesweek.
 
Maar ook de daarop volgende zondag hoort tot de Vredesweek. In de deelnemende kerken is dit een feestdag waarop de verkondiging speciaal gericht is op vrede. Er wordt dan ook voor het vredeswerk van de kerken gecollecteerd. Een onderdeel van de Vredesweek is de Nacht van de Vrede, de feestelijke aftrap van de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag van de Vrede. De Vredesweek heeft ieder jaar een thema, dat samenhangt met actuele vredesvraagstukken en die vragen om gebed en bezinning, studie en actie.
 
Twee publicaties zijn van belang voor het werk rond de Vredesweek. Het IKV geeft de Vredeskrant uit, een publiekskrant gericht op een kerkelijk publiek. Daarnaast geeft Pax Christi de 'Liturgiekrant voor kerk en school' uit. De krant is bedoeld voor kerkelijk kader en voor onderwijsgevenden om de Vredesweek vanaf begin mei voor te kunnen bereiden.
 
Meer informatie over de Vredesweek is te krijgen bij:
Pax Christi
Postbus 19318
3501 DH Utrecht
Tel: 030 2333346
www.ikvpaxchristi.nl