Bisschoppelijke Vastenaktie

​‘Want God’s wereld groeit als we delen.’ 

Vastentijd. Een moment van “even wat minder”,
bezinning en stil staan bij de manier waarop u een ander tot steun kunt zijn.

In Nederland vraagt Vastenaktie ieder jaar via een campagne in de vastentijd aandacht en steun voor haar projecten in ontwikkelingslanden, zoals de Filippijnen in 2011 of Ethiopië in 2012. Daar vechten mensen voor een beter bestaan en een duurzame toekomst. Met de slogan ‘De wereld groeit als we delen’ roept Vastenactie op te delen met mensen die het minder hebben.
Vastenaktie is een campagne die Cordaid voert in samenwerking met de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie. In de zes weken tussen Carnaval en Pasen zetten meer dan duizend parochiële werkgroepen en nog eens duizenden vrijwilligers zich in voor deze campagne. Ook u kunt helpen!
 
vastenactie.jpg
Bezoekadres Vastenaktie:
Lutherse Burgwal 10
2512 CB Den Haag
Telefoon: 070-3136100
Postadres:
Vastenaktie
Postbus 16440
2500 BK Den Haag

info@vastenaktie.nl
www.vastenaktie.nl.
Gironummer: 5850 ten name van Vastenaktie