Pr-materiaal, communicatie is onontbeerlijk


Communicatie is de sleutel van alle beweging. Moeilijke processen verdienen aandacht, uitwisseling van hartzaken en een heldere kijk om dit alles in goede banen te leiden en te houden. Parochiefusies, kerksluitingen, een nieuw bestuur, parochiecentrum en pastoor zijn ingrijpende gebeurtenissen voor de dorps/wijk- en geloofsgemeenschap. Over alle veranderingen en ‘de verhuizingen’ die plaatsvinden moet gesproken worden en op tijd gecommuniceerd naar de mensen in de parochie. Communicatie vraagt een goede planning en organisatie en ga op zoek naar goede voorbeelden!

Tips en trucs

De opdracht is dus om álle activiteiten en betrokkenen in het vizier te hebben en gezamenlijk het communiceren over het proces aan te gaan. Parochies kunnen hierbij aan de volgende punten denken:
ü  Stel een commissie of werkgroep aan die gedurende de veranderingsprocessen alle communicatie op papier, via de kansel, of website in goede banen leidt!
ü  Laat je adviseren door een deskundige om het vakkundig aan te pakken. Een fusieproces is eenmalig, niet goed communiceren is kansen missen. Wees creatief.
ü  Maak een helder Pr-plan. Wat wil je bereiken en in welke tijdsplan? Bepaal de prioriteiten.
ü  Als er dingen misgaan, excuses aanbieden en de zaken rechtzetten. En vooral leer ervan!!
ü  Laat zien wat je doet, hoe je het doet en waarom. Als zaken dan mislopen is er meer begrip.
ü  Laat duidelijk zien waar mensen terecht kunnen met vragen.
 
Meer informatie en voorbeelden vindt u in het handboek:
4.1.  Voorbeelden informatie stuurgroep Eindhoven
 
         4.1.1. flyer stuurgroep       
blz. 77
         4.1.2. folder stuurgroep      
blz. 79
4.2. Voorbeeld uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst Eindhoven    
blz. 81