Nieuws • 09 OKT

  aanstelling diocesane diaconaal werker

  ​​VoorbeeldPer 1 oktober jl. is de heer Embregt Wever aangesteld als pastoraal werker voor de diocesane diaconie.
  Daarmee is een al langer gekoesterde wens vervuld, zoals al was aangegeven in het ‘Werkdocument CARITAS in het Bisdom ’s-Hertogenbosch’

  Lees verder..

 • 24 APR

  Netwerkbijeenkomst voor pastoraal kader, bestuurders en parochievrijwilligers

  ​​Op veel plaatsen wordt gewerkt aan de vormgeving van nieuwe parochies.
  Priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, besturen en vrijwilligers komen bijeen om de vele uitdagingen die er zijn het hoofd te bieden.
  Op veel plaatsen wordt - soms door schade en schande - wijsheid opgedaan die ook voor anderen heel vruchtbaar kan zijn.
  Op veel plaatsen wordt de vraag gesteld: “Hoe doen anderen dat dan?”

  Lees verder..

 • 15 APR

  ​​​Infoavond maatschappelijke stages gaat niet door

  ​De geplande informatieavond over maatschappelijke stages gaat vanavond vanwege onvoorziene omstandigheden helaas niet door.

  Lees verder..

 • 26 FEB

  Pelgrimstocht Vastenaktie 2013

  ​Wandelen voor Honduras of eigen project: Doe mee met de Pelgrimstocht Vastenaktie!

  Lees verder..

 • 02 MRT

  Studiedag: De binnenkant van de diaconie

  Met de titel ‘De binnenkant van de diaconie’ houdt het Centrum voor Parochiespiritualiteit op zaterdag 14 april in het Klooster van Brakkenstein te Nijmegen een studiedag over “bezielde diaconie”, d.i. een diaconie waarin de ziel van de hulpverlener en die van de geholpene tot haar recht komen. De inleiding wordt verzorgd door prof. dr. Tjeu van Knippenberg.  Naast de presentatie (met ruimte voor gedachtewisseling), is er een korte gebedsdienst en wordt er een eenvoudige lunch aangeboden.

  Lees verder..

 • 16 FEB

  Week Nederlandse Missionaris houdt Inspiratiedag in 's-Hertogenbosch

  ​Op zaterdag 21 april van 10.00 tot 14.00 uur houdt de Week Nederlandse Missionaris (WNM) in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch een Inspiratiedag. De dag is bedoeld om alle betrokkenen bij de Pinksteractie (17 t/m 28 mei 2012) te informeren en inspireren.

  Lees verder..

 • 13 JAN

  Duurzaamheid centraal bij lezing Ruud Lubbers in ’s-Hertogenbosch

  Lees verder..

 • 21 NOV

  Geslaagd DiaconActionweekend: jongeren erop uit voor de medemens

  Lees verder..

 • 11 NOV

  Mgr. Mutsaerts lanceert digitale kapel van Kerk in Nood

  ​Met het aansteken van het eerste digitale kaarsje lanceerde mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van 's-Hertogenbosch speciaal aangesteld voor de jongeren in Nederland de nieuwe digitale kapel van Kerk in Nood. Mgr. Mutsaerts geeft daarmee het belang aan van het gebed voor vervolgde Christenen. Het voorbeeld van mgr. Mutsaerts werd gevolgd door bijna 200 jongeren die tijdens de katholieke jongerendag in 's-Hertogenbosch allemaal een digitaal kaarsje opgestoken hebben.

  Lees verder..

 • 13 OKT

  Zorgen en helpen in de Nieuwe Parochie

  Lees verder..