Mutatieformulier PCI-bestuur

Onderstaand formulier dient gebruikt te worden voor mutaties (benoeming, herbenoeming en ontslag) in het PCI-bestuur.
Na ontvangst van het formulier worden de mutaties zo spoedig mogelijk verwerkt en ontvangt het bestuur en de betrokken personen daarvan bericht.

Mutatieformulier PCI-bestuur