Missio (Pauselijke Missiewerken)

 

MISSIO (Pauselijke Missiewerken) staat voor solidariteit met parochies wereldwijd en is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-Katholieke Kerk.

missio.jpg

Het doel van MISSIO is tweeledig: het bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen in Nederland en het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in de derde wereld.

 
MISSIO is geen ontwikkelingsorganisatie maar een missionaire organisatie, zoals er vele zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk. MISSIO onderscheidt zich van andere missionaire organisaties door haar directe betrokkenheid met de bisdommen en hun pastorale en sociale activiteiten.
 
MISSIO organiseert elk jaar in oktober de Wereldmissiemaand, met collectes op Missiezondag en op de Wereldmissiedag van de kinderen. Met de ingezamelde gelden steunt MISSIO kinderen in nood, de opbouw van parochies en de opleiding van priesterstudenten, religieuzen en catechisten in de derde wereld.
 
MISSIO geeft een kleurrijk magazine uit, Missio Wereldwijd met interviews, reportages en verhalen van mensen uit de derde wereld.

MISSIO Nederland (Pauselijke Missiewerken)
Postbus 93140, 2509 AC  Den Haag.
Tel. 070 304 74 44 (ma t/m do); Fax 070 381 83 55
giro 8725 tnv. Missio den Haag.