MIVA

 
In 1935 werd Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA) opgericht om missionarissen, mannen en vrouwen, te voorzien van transport. ‘Overbrug die afstand’ is jarenlang het motto geweest van de MIVA actie die tot op de dag van vandaag in het laatste weekeinde van augustus gehouden wordt.
 
miva.jpg
MIVA ondersteunt pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Onder pioniers verstaat MIVA mensen die het voortouw durven nemen en hun nek uitsteken voor kansarmen. Zij werken vaak aan kleinschalige projecten in afgelegen gebieden. Daarbij zijn goed vervoer en communicatiemogelijkheden onontbeerlijk. MIVA helpt deze pioniers deze middelen aan te schaffen. Op de website van MIVA zijn voorbeelden van dergelijke projecten te vinden.
 
MIVA is actief in meer dan veertig landen over de gehele wereld. Het aantal pioniers is gevarieerder geworden, net als het werk. Zo wordt veel steun verleend bij de wederopbouw van landen na natuurrampen of oorlogsgeweld. Gaan waar geen weg is, geldt ook vandaag de dag.
 
Meer informatie is te vinden op de website van MIVA of via
MIVA, Vijverstraat 12, 4818 ST Breda. Tel: 076.5217150
 
info@miva.nl  Giro 2950 tnv. MIVA, Breda.