M25 - Jongeren In Actie

M25 is een project dat jongeren tussen 12 en 18 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
 
M25
Oorspronkelijk is M25 ontstaan in Delft. De naam M25 komt van Mattheüs 25 (evangelie volgens Mattheüs,
hoofdstuk 25) waarin staat:M25-denboschALT.gif
 
“Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” … “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”
 
Wat doet een M25-groep?
Een M25 groep zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben in de streek of stad van de eigen woonplaats. Er wordt 038.JPGgewerkt met bijvoorbeeld de voedselbank, het opvanghuis voor dak- en thuislozen, de jeugdgevangenis, een ziekenhuis of een verzorgingshuis.
Samen met mensen van die organisaties worden de jongeren op het vrijwilligerswerk voorbereid en vervolgens gaat de M25 groep aan de slag.

 
M25 in uw parochie!
Is M25 precies wat uw parochie en woonplaats nodig heeft of wilt u graag meer info? Neem dan contact op via het contactformulier. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.
 
Meer informatie
De M25 Brochure geeft u informatie over hoe u concreet in uw eigen parochie kunt starten met een M25 groep.
Klik hier om de brochure te downloaden.