Katholieke Migrantenorganisatie


Binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch is een diocesaan migrantenberaad actief.
Dit migrantenberaad is opgericht na de viering van het 450-jarig bestaan van het bisdom.
 
Mgr. Hurkmans heeft indertijd de migranten uitdrukkelijk uitgenodigd dit feest mee te vieren en zich tijdens het feest te presenteren. Na de festiviteiten hebben de verschillende groeperingen besloten om een paar keer per jaar bij elkaar te komen om de onderlinge band en de band met het bisdom te versterken. 
migrantendag.jpg
 
Eén maal per jaar wordt een migrantendag georganiseerd die open staat voor migranten uit alle parochies van het bisdom; de laatste migrantendag was in Tilburg in 2011 met als thema: ‘door grenzen heen’.
 
Aan het migrantenberaad nemen vertegenwoordigers van de Antilliaanse, Fillipijnse, Franstalig-Afrikaanse, Indiase, Indonesische, Portugeestalige, Spaanstalige, Surinaamse en Vietnamese gemeenschappen deel. Het uiteindelijke doel is om alle migranten een volwaardige plaats te geven in de nieuwe parochies in het bisdom.