Hoe organiseer je de kerktaxi

kerktaxi.jpgDoor de fusies van parochies in het bisdom van ’s-Hertogenbosch zal het steeds vaker voorkomen dat parochianen grotere afstanden moeten afleggen om een kerkdienst bij te kunnen wonen. Op loopafstand van een kerk wonen is niet vanzelfsprekend meer en lang niet iedereen beschikt over eigen vervoer om deze grotere afstanden te kunnen overbruggen. Het openbaar vervoer ontbreekt op zondagochtend veelal. Daarom de mogelijkheid voor de kerktaxi.
 
De kerktaxi verzorgt het vervoer van ouderen, mindervaliden of andere mensen die zelf geen vervoer hebben maar die toch graag de kerkdiensten willen bezoeken. maar ook voor mensen die dichter bij de kerk wonen maar die bijvoorbeeld moeite hebben om de trappen te lopen of die zich te voet onzeker voelen.

Wat is er nodig voor een kerktaxi?

In iedere wijk en in ieder dorp zouden er tenminste twee personen moeten zijn die beschikken over een eigen auto en bereid zijn om kerkgangers uit hun eigen omgeving mee te nemen naar de kerkdiensten. Bij de kerk zelf zullen er voldoende helpende handen zijn om veilig de kerk in te komen.
 
Via het parochiecentrum of contactpersoon kunnen gebruikers een plaatsje in de kerktaxi bespreken. Het vervoer van deze mensen geschiedt in principe op basis van vrijwilligheid, de kerkgangers betalen in principe niet voor het meerijden! Het betreft hier een echte pro Deo dienst.
 
Een kleine onkostenvergoeding voor het medegebruik van de auto is wel mogelijk, dat kan op verschillende manieren geregeld worden:
- De kerktaxi-chauffeurs kunnen de gereden aantal kilometers bijhouden en aan het einde van het kalenderjaar pro forma bij het parochiebestuur declareren. Pro forma wil zeggen dat zij het totale bedrag van de declaratie als gift aan de parochie schenken. Op deze wijze kan het totale bedrag als gift van de belastingen afgetrokken worden. Of een parochie keert daadwerkelijk de gemaakte onkosten uit.
- Per rit wordt een klein bedrag gevraagd. Het is raadzaam hierover eenduidige afspraken te maken parochie-breed.
 
Publiciteit
Het bestaan van de kerktaxi moet actief bekend gemaakt worden via parochieblad, website van de parochie, etc..En natuurlijk persoonlijk mensen aanmoedigen om gebruik te maken van deze mogelijkheid.
De ervaring leert dat veel gebruikers van de kerktaxi in meer of mindere mate lijden onder eenzaamheid. Naderhand samen koffie en thee drinken in de kerk of ergens anders is voor alle  kerkgangers een gezellige bezigheid op zondag!