Handboek Vrijwilligers

Door de recente ontwikkelingen rondom kerkfusies en kerksluitingen dient ook de (re)organisatie van de vrijwilligers op de agenda te komen. We moeten aan de slag om het vrijwilligerswerk in de parochie in goede banen te leiden.
 
‘Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!’
De vrijwilligers vormen de grootste groep ‘arbeidskrachten’ in een parochie. Zij vormen de basis in de continuïteit van alle activiteiten. Zij verdienen daarom aandacht en een goede organisatie. Dat is een beleidskeuze die genomen en gedragen moet worden door het bestuur en pastoraal team en begeleid kan worden door de pastoraats- en contactgroepen of contactpersonen in de verschillende ‘oude parochies’.
 
Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk.
Een aantal praktische handvatten rondom vrijwilligersbeleid zijn verzameld in een handboek. Aan de hand van de vragen uit de parochies is er materiaal geschreven en bijeen gebracht rondom vijf thema’s: vrijwilligersbeleid, vrijwilligerszorg, kerksluitingen, publiciteit, verzekeringen en vergoedingen. Het voorbeeldmateriaal is ‘praktijk-proof’ voor de vrijwilligerszorg in de nieuwe parochies.
De opzet van het handboek is eenvoudig. De thema’s worden in delen kort toegelicht met tips en trucs. Met het voorbeeldmateriaal kunt u direct aan de slag, het vervolgens toe- en aanpassen in uw eigen parochie. 
 
 
Heel veel succes!

oktober 2013,
Marie-Jeanne Zuidervaart
Bisdom s’ Hertogenbosch
.