De Parochiele Caritasinstelling (PCI)

vught_voedselbank-holl.jpgDe Parochiële Caritas Instelling is een lokale Rooms-Katholieke instelling die (nauw) samenwerkt met de plaatselijke parochie.
De PCI is er voor mensen die in de knel zijn geraakt. Zij beheren gelden vanuit verschillende bronnen en daarmee helpen zij mensen in nood.
 
Wat kunnen de taken van de PCI zijn?
Afhankelijk van de lokale financiële en personele mogelijkheden kunnen PCI’s  verschillende taken hebben. Het is een goed streven om daarin samenwerking te zoeken met lokale partners die zich met armoede bezig houden en aanvullende diensten verlenen.
De PCI geeft deskundig advies over wetgeving sociale zekerheid, regelingen en bestaande hulpverlening.
•  De PCI geeft financiële steun aan wie dit nodig hebben.
•  De PCI biedt een luisterend oor.
•  De PCI ondersteunt projecten die armoede bestrijden en werken aan een rechtvaardiger samenleving
 
Voorbeelden van mogelijke hulp: (in samenwerking met lokale maatschappelijke partners)
•  Informatie en advies in situaties van armoede.
•  Hulp bij eerste levensbehoeften (wonen, gas water licht, gezondheid etc.)
•  Hulp bij invullen van formulieren.
•  Ondersteunen van vluchtelingen.
•  Meehelpen in de voedselbank.
•  Kerstpakkettenactie.
•  Steun van een project in een ontwikkelingsland.
•  Meedoen in de Adviesraad van het gemeentelijke WMO loket.
 
Meer informatie? Neem contact met ons op.