De Fair Trade kerk

fairtradekerk_0288.jpgDe wereld wordt steeds kleiner, niemand leeft meer op een eiland. Alles hangt met alles samen en onze handelingen hebben wereldwijde gevolgen. Dat geldt zeker voor het koopgedrag van mensen en van organisaties. De kleding die voor een spotprijs in de winkel ligt, kan alleen zo goedkoop gemaakt worden door onrechtmatig lage lonen te betalen in de productielanden. Van de prijs die wij betalen voor een pak koffie gaat maar een heel klein gedeelte naar de koffieboer die ondanks al zijn hard werken van zijn werk niet kan bestaan. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. De fair trade beweging stimuleert de bewustwording van consumenten en zet zich in voor een rechtmatige beloning van boeren en arbeiders in de productielanden.
 
Een parochie is ook een consument. Ook een parochie koopt koffie, thee, papier en schoonmaakmiddelen in. Ook een parochie sluit een leveringscontract af voor water en stroom. Naast fair trade gemeenten en fair trade scholen zijn er nu ook fair trade kerken. In het bisdom van ’s-Hertogenbosch is de Titus Brandsma parochie in Oss als eerste parochie op weg om dit certificaat te bemachtigen. Fair Trade parochie is een eervolle titel die aangeeft dat een parochie bijzonder veel aandacht besteedt aan fair trade.
 
De 3 criteria voor parochies

1. Gebruik van fair trade producten
• De kerkgemeenschap gebruikt producten als fair trade koffie en thee, milieuvriendelijk papier, groene stroom, bij vergaderingen en bijeenkomsten van de kerk
• De kerkgemeenschap stelt deze producten ook beschikbaar bij activiteiten van derden in de eigen gebouwen
• De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fair trade producten uit te breiden.
 
2. Communicatie over fair trade
• De kerkgemeenschap brengt fair trade onder de aandacht bij haar eigen mensen via haar reguliere communicatie-uitingen.
• Als de titel Fair Trade parochie wordt toegekend, maakt de kerk dat aan haar achterban bekend.
 
3. Acties rond fair trade
• De kerk probeert de betrokkenheid van haar achterban bij fair trade te vergroten.
• De kerk besteedt aandacht aan fair trade tijdens diverse activiteiten, zoals toerustings- en bezinningswerk, in gespreksgroepen en in bepaalde bijzonder toepasselijke periodes van het kerkelijk jaar zoals de vasten- of adventstijd.
• De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de fair trade campagne ook buiten de eigen kerk te verspreiden.
 
Meer informatie: is te vinden op de website www.fairtradekerken.nl .