Allerzielenactie

3-3_kerkhof.jpgRond de tijd van Allerzielen gaan veel mensen naar het kerkhof om het graf of meerdere graven van overleden familieleden schoon te maken, nieuwe plantjes te zetten, etc. Vroeger was dit een werkje dat over meerdere familieleden verdeeld kon worden. De gezinnen waren groter en de meeste kinderen of familieleden woonden in de buurt. Dat is inmiddels anders geworden.
Kinderen en familie wonen verder weg, iedereen heeft het druk (of heeft dat gevoel) en het besef dat een graf onderhouden moet worden is ook veel minder geworden. Voor veel nabestaanden die zelf op leeftijd zijn gekomen is het bezwaarlijk om het graf goed te onderhouden. Een bezoek aan het graf op Allerzielen kan zo een pijnlijk en confronterend  gebeuren worden.
 
Hoe organiseer je de Allerzielenactie?
De kerkhofploeg kan aangevuld met een aantal andere vrijwilligers op de woensdagmiddag en de zaterdag vóór Allerzielen op het kerkhof aanwezig is om de mensen te helpen bij het verzorgen van het graf. Deze mogelijkheid moet van te voren goed aangekondigd worden tijdens de mededelingen na de vieringen, in het parochieblad, in streekkrantjes, etc.
 
Samen met jongeren
In een aantal parochies wordt meegedaan aan de actie DiaconAction. Tijdens deze actie verrichten jongeren uit de parochie diensten op sociaal gebied aan mensen uit de parochie. Helpen bij de actie op het kerkhof zou een uitstekende invulling van DiaconAction kunnen zijn.
 
Pastoraal moment?
Tijdens het werk van de vrijwilligers vóór Allerzielen, maar ook bij de afsluiting van de Allerzielen-actie is de aanwezigheid van iemand van het pastoraal team zeer welkom. Veel nabestaanden hebben behoefte aan een praatje en misschien wel een volwaardig pastoraal gesprek. Het zijn vaak mensen die niet of zeer onregelmatig de wekelijkse vieringen bezoeken en het bezoek van deze mensen aan het kerkhof biedt goede kansen.
 
Mogelijke afsluiting
De hele actie kan worden afgesloten met een plechtige zegening van de graven op Allerzielen. Gekeken moet worden naar het beste moment daarvoor. Allerzielen blijkt een dag te zijn waarop familie bij elkaar komt, waarop de verder weg wonende kinderen naar ‘huis’ komen. In ieder geval moeten de nabestaanden van de overledenen van de laatste twee of drie jaar persoonlijk voor de viering en de gang naar het kerkhof uitgenodigd worden. Nadien een kopje koffie/thee schenken in de pastorie of elders is een prachtige afsluiting.