Bisschoppelijke Adventsactie

 

adventsactie.jpgDe Bisschoppelijke Adventsactie is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen-conferentie.
Kleinschalige organisaties binnen de Katholieke gemeenschap die effectief en duurzaam samenwerken met partners in een ontwikkelingsland kunnen bij Adventsactie hun verhaal vertellen en om ondersteuning voor projecten vragen. Bij de selectie van projecten wordt gelet op de gelijkwaardigheid van de relatie, de inbedding en betrokkenheid van de lokale gemeenschap hier én daar.

In de tijd voor Kerstmis, de advent, houdt Adventsactie een landelijke campagne in alle katholieke kerken in Nederland. In het kader van de actie worden verhalen verteld van bewogen mensen die daadwerkelijk een verschil maken. Zo hopen we te laten zien dat er veel goeds gebeurt in de wereld en dat echte samenwerking op mensenmaat effectief is. Onze projecten zijn praktisch maar worden wel door grote waarden gemotiveerd: hoop, gerechtigheid, solidariteit, kansen voor allen! Daarom is onze lijfspreuk: groot denken, klein doen.

Meer informatie
Adventsactie
postbus 95408
2509 CK ’s Gravenhage.
telefoon: 06.43513444
Giro 653100000 tnv. Adventsactie, den Haag.