standaard- en jaarlijks onderhoud

Wij kunnen u helpen bij:

  • inventariseren van de onderhoudsstaat van het gebouw
  • opstellen van een plan van aanpak
  • adviseren over de uitvoering van de werkzaamheden
  • begeleiden bij de uitvoering
  • controleren van het uiteindelijke resultaat

Indien u van onze diensten gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen.