restauratie

  • inventariseren en adviseren over de 'noodzaak'van restauratie
  • opstellen van een plan van aanpak
  • subsidiemogelijkheden uitwerken
  • aanvragen van vergunningen en goedkeuringen
  • uitvoeringswijze en aanbesteding regelen
  • toezicht en begeleiding tijdens de uitvoering
  • oplevering en eindcontrole

Begeleiding mogelijk voor het hele traject of voor onderdelen.

Kosten van de complete planvorming en begeleiding bij uitvoering:
8% van de uitvoeringskosten exclusief BTW (BTW op begeleiding: 0%)

U kunt -indien gewenst- contact opnemen met de afdeling bouwzaken.