Verlof en dispensaties

De kerkelijke  rechtbank (het Officialaat) behandelt ook  dispensaties voor een kerkelijk huwelijk van een katholiek met een ongedoopte.

Ook bij bloedverwantschap moet een dispensatie worden aangevraagd en verleend. Het Officialaat kan ontheffing verlenen voor een kerkelijk huwelijk tussen neef en nicht of tussen achterneef en achternicht. Echter niet voor broer en zus, of bloedverwantschap in de rechte lijn (vader/dochter).
 
Bovendien kan via het Officialaat verlof voor een kerkelijk huwelijk met een gedoopte niet katholiek, bijv. een partner van de Hervormde Nederlandse Kerk, aangevraagd worden.
 
Ook als een bruidspaar een kerkelijk huwelijk in het buitenland wil sluiten, moet daartoe een verlof worden gegeven. Voor een kerkelijk huwelijk in Nederland waarbij de aanstaande bruid en/of bruidegom in het buitenland woont/wonen, moet met de pastoor van de parochie in de woonplaats in het buitenland het ‘Huwelijksformulier’ in worden gevuld. De pastoor geeft daarmee toestemming om buiten zijn parochie te trouwen. Ook het bisdom in het land waar de betreffende woont/wonen moet toestemming verlenen.
 
Verlof van het Officialaat is ook nodig als een van beide partners van een aanstaand bruidspaar, of wanneer beide partners, reeds eerder burgerlijk gehuwd waren zonder dat daar een kerkelijk huwelijk bij werd gesloten. Hoe dan te handelen, wordt hier beschreven onder de link kerkelijk huwelijk na een eerder burgerlijk huwelijk.
 
Het kerkelijk huwelijk is onontbindbaar. Een huwelijk kan daarom niet gescheiden worden. Soms kan de samenleving echter ondragelijk worden.  Dan is  een scheiding met behoud van de huwelijksband mogelijk. Dat wordt “separatio” genoemd.  Een nieuw kerkelijk huwelijk is daarom niet mogelijk bij een separatio. De partner blijven gehuwd, maar leven tijdelijk of voor onbepaalde tijd niet samen (“Scheiding van tafel en bed”). Bij het Officialaat kunt u een separatio aanvragen.