Scheiding met behoud van de huwelijksband (Separatio manente vinculo)

Bij de “Scheiding met behoud van de huwelijksband” ( Separatio manente vinculo) wordt in een officieel document vermeld dat ‘iemand om een wettige reden verhinderd is het echtelijk samenleven in stand te houden’. Een wettige reden kan zijn dat een samenleving van de partners en/of de kinderen een geestelijk of lichamelijk gevaar vormt of dat anderszins het gemeenschapsleven moeilijk wordt. De huwelijksband zelf blijft bestaan, de partners blijven getrouwd, want het huwelijk is onontbindbaar. Een nieuw kerkelijk huwelijk is derhalve niet mogelijk bij een scheiding met behoud van de huwelijksband. De partners leven voor een bepaalde of onbepaalde tijd niet samen.

Voor een scheiding met behoud van de huwelijksband  moet men een verzoek indienen bij de Bisschop. De Bisschop heeft de procedure daartoe gedelegeerd aan het Officialaat (Kerkelijke Rechtbank).
 
De procedure  is als volgt:
- Verzoek(st)er wordt uitgenodigd voor een gesprek met een van de rechters van het Officialaat; eventueel ook de wederpartij, zo mogelijk worden ook getuigen ondervraagd.
- Nadat alle informatie is verzameld en de rechter van oordeel is dat er gronden zijn voor een scheiding  (ernstig gevaar voor het welzijn bij voortzetting van de huwelijks band; in geval van overspel of kwaadwillige verlating door de andere partij) is de tussenkomst van de ‘promotor van het recht’ vereist.
Daarna wordt als dan niet per decreet de scheiding  met behoud van de huwelijksband verleend.
Tijdsduur van de procedure: ± 2 maanden.
Eigen bijdrage: maximaal € 150,-.
 
Meer informatie verkrijgt u bij de kerkelijke rechtbank.
 

(Terug)