Kerkelijk huwelijk in het buitenland

​De Katholieke Kerk is universeel. Daarom gelden ook in het buitenland strenge voorschriften omtrent de voorbereiding van een huwelijk.

 Zorg daarom als u in het buitenland wilt trouwen dat u allereerst met uw pastoor (of kapelaan, diaken, pastoraal werk(st)er) de ‘Verklaring voor de Kerkelijke huwelijkssluiting’ invult. De pastoor van de parochie waartoe u behoort geeft op het formulier toestemming om buiten de parochie te trouwen.

Dit formulier moet vervolgens worden opgestuurd naar de kerkelijke rechtbank (het Officialaat). Daarbij moeten recente (niet ouder dan een half jaar) doopbewijzen worden gevoegd en zo mogelijk ook de aantekening van het H. Vormsel. Voor een huwelijk in het buitenland verlangt men een tweetalige versie (Nederlands en Latijn). Voor  een gemengd huwelijk (van een katholiek met een ongedoopte of met een gedoopte, die  niet katholiek is) moet het officialaat voorheen een dispensatie dan wel een verlof gegeven.
Alle formulieren dienen bij het Officialaat ‘gewaarmerkt’, op echtheid getekend en gestempeld te worden.
Als alle nodige documenten  in orde zijn verleent het Officialaat, d.w.z. de bisschoppelijk gedelegeerde voor huwelijkszaken,  de toestemming om in het buitenland te trouwen.
 

 

(Terug)