Gedragscode

Op 1 juli 2014 zijn de 'Gedragscode Pastoraat' en de 'klachtenprocedure Reglement R-.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag' in werking getreden.

De Gedragscode en klachtenprocedure zijn van toepassing op:

  • alle priesters en diakens die in ons bisdom geïncardineerd zijn;
  • alle pastoraal werk(st)ers / geestelijk verzorgers die in ons bisdom met een zending en benoeming van de bisschop pastoraal werkzaam zijn;
  • alle andere personen die een zending, benoeming of pastorale aanstelling van de bisschop hebben;
  • degenen die als priester of diaken op reguliere basis pastorale assistentie verleent in ons bisdom terwijl hij daarin niet is geïncardineerd;
  • degene die op basis van een arbeidsovereenkomst met ons bisdom of met een parochie in ons bisdom met minderjarigen werkt;

Beide documenten zijn hieronder te downloaden.

Gedragscode Pastoraat

Reglement R K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Ook zijn er enkele documenten die het grotere geheel beschrijven van de aanpak en preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K Kerk. Deze documenten zijn hieronder opgenomen.

Websitebericht 1 juli nieuw bouwwerk aanpak en preventie

Schema nieuw bouwwerk aanpak en preventie per 1 juli 2014

Veel gestelde vragen