Gedragscode

Op 1 juli 2014 zijn de 'Gedragscode Pastoraat' en de 'klachtenprocedure Reglement R-.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag' in werking getreden. Bij decreet van 16 mei 2017 hebben de Nederlandse diocesane bisschoppen bepaald, dat de geldingsduur van de Gedragscode Pastoraat wordt verlengd tot 1 mei 2018. Ook de Konferentie Nederlandse Religieuzen verlengt de huidige Gedragscode. De Gedragscode is verlengd in afwachting van verwerking van de resultaten van de evaluatie van deze Gedragscode.

Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

De Gedragscode en klachtenprocedure zijn van toepassing op:

  • alle priesters en diakens die in ons bisdom geïncardineerd zijn;
  • alle pastoraal werk(st)ers / geestelijk verzorgers die in ons bisdom met een zending en benoeming van de bisschop pastoraal werkzaam zijn;
  • alle andere personen die een zending, benoeming of pastorale aanstelling van de bisschop hebben;
  • degenen die als priester of diaken op reguliere basis pastorale assistentie verleent in ons bisdom terwijl hij daarin niet is geïncardineerd;
  • degene die op basis van een arbeidsovereenkomst met ons bisdom of met een parochie in ons bisdom met minderjarigen werkt;

Beide documenten zijn hieronder te downloaden.

Gedragscode Pastoraat

Reglement R K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Ook zijn er enkele documenten die het grotere geheel beschrijven van de aanpak en preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K Kerk. Deze documenten zijn hieronder opgenomen.

Websitebericht 1 juli nieuw bouwwerk aanpak en preventie

Schema nieuw bouwwerk aanpak en preventie per 1 juli 2014

Veel gestelde vragen