Doop

doopbewijs.jpg
Voor de sluiting van een kerkelijk huwelijk is een origineel doopbewijs nodig. Het  doopbewijs mag niet ouder dan zes maanden zijn. Een recent doopbewijs kunt u opvragen bij de parochie waar u destijds bent gedoopt.

Op het doopbewijs dient vermeld te staan dat de betreffende  gedoopt is en geen huwelijksbeletselen een kerkelijke huwelijkssluiting  in de weg staan. Een doopoorkonde of een trouwboekje van de ouders kunnen daarom niet als doopbewijs in aanmerking komen.

Het kan voorkomen dat de parochie waar u destijds het doopsel ontving door fusie of opheffing niet meer bestaat. De medewerkers van het de kerkelijke rechtbank zullen u in veel gevallen kunnen vertellen waar u uw doopbewijs dan op kunt vragen.
 
Als een doopbewijs niet meer te verkrijgen is, is een schriftelijke getuigenisverklaring onder ede van de ouders of een verklaring van de gedoopte zelf, als hij op volwassen leeftijd gedoopt werd, ten overstaan van de pastoor vereist.