Bisschoppelijk gedelegeerden

De bisschop heeft zijn taak op een aantal gebieden aan bepaalde personen gedelegeerd, maar blijft er wel eindverantwoordelijk voor.

Hieronder een overzicht

 

bisschoppelijk gedelegeerde voor:​ naam​ mailadres​
Emeriti  ​drs. H.J.F. Degen  hdegen@bisdomdenbosch.nl
Gezinspastoraat ​mevr. drs. ir. M.W.A.A. van den Broek  mvdbroek@bisdomdenbosch.nl
​Huwelijkszaken ​drs. J.G.A.M. Verbraeken  jverbraeken@bisdomdenbosch.nl
​Jeugd en jongeren ​C.H.M. Lamers jongeren@bisdomdenbosch.nl
​Jodendom ​mevr. drs. H.M. Kleinpenning ekleinpenning@bisdomdenbosch.nl
​Katholiek onderwijs ​B.P.G.M. Jansen bjansen@bisdomdenbosch.nl
​Kerkelijke kunst ​F.M.L. Ouwens  fouwens@bisdomdenbosch.nl
​Liturgie ​V.H.P. Blom  vblom@bisdomdenbosch.nl
​Oecumene ​drs. T.H.M. Sip  tonsip@planet.nl
​Permanente diakens  ​W.P.J.M. van Nunen  w.v.nunen@hetnet.nl
​Religieuzen J.S. van Bemmel ofm roepingenwerving@hotmail.com
​Universiteiten ​bisschop met assistentie van
prof. dr. H.W.M. Rikhof

h.rikhof@h3eenheid.nl
​Welzijn voor in het pastoraat werkenden ​P.C.G. de Vries  pdvries@bisdomdenbosch.nl